OPLEVERINGSBEGELEIDING

Eindelijk, als gebouweigenaar of huurder krijgt u de sleutel van uw pand. Uiteraard wilt u zeker weten dat het pand voldoet aan de kwaliteitseisen en bouwafspraken die vooraf gemaakt. Om dit te bereiken wordt dit met behulp van controles tijdens het bouwproces en bij de eindoplevering gecontroleerd. De bouwkundig adviseur let tijdens de visuele inspectie op of de kwaliteit van de bouwmaterialen voldoende is en controleert of de aannemer de bestekken en instructies van de architect heeft opgevolgd en of het meer- minderwerk is uitgevoerd conform de afspraken. Waar de aannemer een proces verbaal van oplevering opmaakt zal Bouman Bouwadvies een rapportage opmaken voor eigen gebruik. Een opleveringskeuring voor een woning is al mogelijk vanaf €215,- inclusief 2 contact momenten voor nazorg indien noodzakelijk.

Het is ook mogelijk te kiezen voor een meeloopkeuring. Hierbij wordt het object visueel geïnspecteerd en tijdens de ronde mondeling toegelicht. Hier wordt geen rapportage van opgemaakt, deze meeloopkeuring kan al vanaf €120,-